HOME > 活動花絮 > 活動照片 > 1060208新春第一炮~~公益表演(榮總大德病房)
1060208新春第一炮~~公益表演(榮總大德病房)
活動時間:1060208 | 活動地點:榮總大德病房

106年2月8日小貝殼工作坊參與臺北榮民醫院大德病房元宵節活動

, , , , , , , , , , , ,